Mat og måltid

Alle måltida blir laga i barnehagen. Det blir lagt vekt på eit sunt og variert kosthald. Vi lagar også mat ute på bålpanne og stormkjøkken.

Det blir servert 3 måltid i barnehagen pr. dag.

  • Frukost fram til  09:00
  • Lunsj frå  11:15
  • Ettermiddag/fruktmåltid rundt 14:00. 

Barnehagen kjøper inn matvarer, frukt, mjølk og yoghurt og alt anna som trengs til matlaging. Vi tar omsyn til eventuelle allergiar. Vi tilbyr barna sunne kvardagsmåltid. Vi har varmmat ca ein gong i veka.

Kostpengar i barnehage
Foreldrebetaling for kost Pris
Heil plass 355,00
4 dagar 299,00
3 dagar 241,00
Kostpengar kjem i tillegg til gebyr for sjølve barnehageplassen og skal dekke utgiftene til maten barnet får i barnehagen. Kostpengane blir fakturert saman med gebyret for barnehageplassen kvar månad.