Sula kommune

Opningstider

Barnehagen er heilårsopen og opningstida er frå kl 07:00 - 16:30, maksimal tilrådd opphaldstid er 9 timar.

Opningstida er behovdsprøvd og kan endrast etter avtale med styrar. Ved behov kan vi ha ope inntil 10 timar og 15 min.

Det er sett av 5 planleggingsdagar i løpet av barnehageåret.

Skule- og barnehagerute
Skulerute Barnehagerute SFO
2022/2023 (PDF, 85 kB) 2022/2023 (PDF, 116 kB) 2022/2023