Sula kommune

Opningstider

Barnehagen er heilårsopen og opningstida er frå kl 07:15 - 16:30.

Ved behov kan vi ha ope inntil 10 timar og 15 min.

Opningstida er behovdsprøvd og kan endrast etter avtale med styrar.