Sula kommune

Informasjon om Koronaviruset

Få meir informasjon om koronaviruset  på nettsidene til Folkehelseinstituttet og Helsenorge, eller ring informasjonstelefon for publikum  815 55 015. Sjå også kommunal informasjonside for Sula. 
Information about corona in other languages.

Opningstider

Barnehagen er heilårsopen og opningstida er frå kl 07:15 - 16:30.

Ved behov kan vi ha ope inntil 10 timar og 15 min.

Opningstida er behovdsprøvd og kan endrast etter avtale med styrar.