Sula kommune

Sunde barnehage

- med omsorg for framtida!

Kontakt

Britt Kleppe
Styrar
E-post
Telefon 95 71 02 95

Avdeling Loppheimen

Telefon: 468 31 410 / 941 60 146

Avdeling Solhøla

Telefon: 918 06 836 / 917 28 447