Sula kommune

Sunde barnehage

- med omsorg for framtida!

Kontakt

Britt Kleppe
Styrar
E-post
Telefon 70 19 78 70
Mobil 976 61 734

Avdeling Loppheimen

Telefon: 468 31 410

Avdeling Solhøla

Telefon: 918 06 836
Når vi er på tur: 917 28 447