Pris for barnehageplass

Det er regjeringa som fastsett maksimalsatsen for foreldrebetaling for heil plass i barnehage, samt vedtek inntektsgrensene for redusert foreldrebetaling.

Kort fortalt

  • Ein heil barnehageplass kostar 3 000,00 kroner per månad 
  • Du betalar frå den månaden barnet ditt startar i barnehagen.
  • Kostnad for mat kjem i tillegg.
  • Familiar med fleire barn i barnehage betalar mindre.
  • Familier med lav inntekt kan ha krav på redusert foreldrebetaling.
  • Eit vedtak om redusert barnehagebetaling gjeld for eit år av gangen. Ein må søke på nytt for kvart barnehageår.

Litt lengre fortalt