Trivsel og medverknad i barnehagen

Barnet sitt beste skal vere grunnleggjande for alle handlingar og avgjerder som gjeld barn i barnehagen.