Interkommunal barnevernvakt

Kontakt

Barnevernvakt
Mobil 91 57 60 20


Bemanna heile døgnet, alle dagar.

Hovudoppgåva er å hjelpe barn og familiar i akutt krise. Barnevernvakta skal i hovudsak gi råd og rettleiing på telefon.  Ved akutt krise kan barnevernvakta vurdere å rykke ut for å bistå meir aktivt i situasjonar.