Ofte stilte spørsmål om barnevernet

Kontakt

Barnevernet i Sula kommune Ekspedisjon
Telefon 99 36 92 78
Susanne Gresdal
Fagleiar barnevern
E-post
Telefon 95 96 76 66
Barnevernvakt
Mobil 91 57 60 20


Bemanna heile døgnet.

Hovudoppgåva er å hjelpe barn og familiar i akutt krise. Barnevernvakta skal i hovudsak gi råd og rettleiing på telefon.  Ved akutt krise kan barnevernvakta vurdere å rykke ut for å bistå meir aktivt i situasjonar.

Adresse

Besøksadresse
Sloghaugvegen 13
6030 Langevåg

Postadresse:
Postboks 280
6039 Langevåg

Send sikker post (eDialog)

Opningstider

Måndag - fredag 08:00 - 15:30