Ta kontakt

Barnevernet i Sula kommune er bemanna 08.00 - 15.30.

Utanom ordinær opningstid må du ta kontakt med Interkommunal barnevernvakt. Den er bemanna heile døgnet.

Kontakt

Barnevernet i Sula kommune Ekspedisjon
Telefon 99 36 92 78
Lindis Akslen
Einingsleiar, Tiltakseining for barn og unge
E-post
Telefon 92 64 32 95
Barnevernvakt
Mobil 91 57 60 20


Bemanna heile døgnet, alle dagar.

Hovudoppgåva er å hjelpe barn og familiar i akutt krise. Barnevernvakta skal i hovudsak gi råd og rettleiing på telefon.  Ved akutt krise kan barnevernvakta vurdere å rykke ut for å bistå meir aktivt i situasjonar.

Adresse

Besøksadresse
Sloghaugvegen 13
6030 Langevåg

Postadresse:
Postboks 280
6039 Langevåg

Send sikker post (eDialog)

Opningstider

Måndag - fredag 09:00 - 13:00.

Dørene på rådhuset er opne 08:00-15:30.