Sula kommune

Ta kontakt

Barnevernet i Sula kommune er bemanna 08.00 - 15.30.

Utanom ordinær opningstid må du ta kontakt med Interkommunal barnevernvakt. Den er bemanna heile døgnet.

Kontakt

Barnevernet i Sula kommune
Mobil 993 69 278
Susanne Gresdal
Fagleiar, barnevern
E-post
Telefon 70 19 91 55
Mobil 959 67 666
Lindis Akslen
Einingsleiar, Tiltakseining for barn og unge
E-post
Mobil 926 43 295
Interkommunal barnevernvakt
Mobil 915 76 020


Bemanna heile døgnet.

Hovudoppgåva er å hjelpe barn og familiar i akutt krise. Barnevernvakta skal i hovudsak gi råd og rettleiing på telefon.  Ved akutt krise kan barnevernvakta vurdere å rykke ut for å bistå meir aktivt i situasjonar.

Adresse

Besøksadresse
Sloghaugvegen 13
6030 Langevåg

Postadresse:
Postboks 280
6039 Langevåg

Send sikker post (eDialog)

Opningstider

Måndag - fredag 08:00 - 15:30