Sula kommune

Ta kontakt

Barnevernet i Sula kommune er bemanna 08.00 - 15.30.

Utanom ordinær opningstid må du ta kontakt med Interkommunal barnevernvakt. Den er bemanna i tidsrommet  15:30 – 08:00 på kvardagar og heile døgnet i helgar og høgtider.

Kontakt

Barnevernet i Sula kommune
Mobil 993 69 278


 

Interkommunal barnevernvakt
Mobil 412 84 400


Bemanna i tidsrommet kl. 15:30 – 08:00 i kvardagar og heile døgnet i helgar og høgtider.

Hovudoppgåva er å hjelpe barn og familiar i akutt krise og som ikkje kan vente til neste virkedag. Barnevernvakta vil vere bemanna med tilsette i dei kommunale barneverntenestene som i hovudsak skal gi råd og rettleiing på telefon.  Ved akutt krise kan barnevernvakta vurdere å rykke ut for å bistå meir aktivt i situasjonar.

Siw Tønnesen
Fagleiar, barnevern
E-post
Telefon 70 19 91 55
Mobil 959 67 666
Lindis Akslen
Einingsleiar, Tiltakseining for barn og unge
E-post
Telefon 70 19 95 97
Mobil 926 43 295

Adresse

Besøksadresse
Sloghaugvegen 13
6030 Langevåg

Postadresse:
Postboks 280
6039 Langevåg

Opningstider

Måndag - fredag 08:00 - 15:30