Ta kontakt

Barnevernet i Sula kommune er bemanna 08.00 - 15.30.

Utanom ordinær opningstid må du ta kontakt med Interkommunal barnevernvakt. Den er bemanna heile døgnet.

Her finn du oversikt over alle tilsette i barnevernet

Kontakt

Ekspedisjon barnevern
Telefon 99 36 92 78
Susanne Gresdal
Fagleiar
E-post
Mobil 95 96 76 66
Lindis Karin Melseth Akslen
Einingsleiar
E-post
Telefon 70 19 91 00
Mobil 92 64 32 95
Barnevernvakt
Telefon 91 57 60 20

Bemanna heile døgnet.

Hovudoppgåva er å hjelpe barn og familiar i akutt krise. Barnevernvakta skal i hovudsak gi råd og rettleiing på telefon.  Ved akutt krise kan barnevernvakta vurdere å rykke ut for å bistå meir aktivt i situasjonar.

Adresse

Besøksadresse
Sloghaugvegen 13
6030 Langevåg

Postadresse:
Postboks 280
6039 Langevåg

Send sikker post (eDialog)

Opningstider

Innbyggartorg og sentralbord er opent måndag - fredag 09:00 - 13:00.

Dørene på rådhuset er opne måndag - fredag 08:00-15:30.