Sula kommune

Ta kontakt

Barnevernet i Sula kommune er bemanna 08.00 - 15.30.

Utanom ordinær opningstid må du ta kontakt med Interkommunal barnevernvakt. Den er bemanna i tidsrommet  15:30 – 08:00 på kvardagar og heile døgnet i helgar og høgtider.

Kontakt

Barnevernet i Sula kommune
Mobil 993 69 278


 

Interkommunal barnevernvakt
Mobil 915 76 020

 

Bemanna kveld, helg og natt i perioden 04. - 20.12.19 og heile døgnet frå 20.12.19.

Hovudoppgåva er å hjelpe barn og familiar i akutt krise. Ålesund kommune er vertskommune for ordninga, dei tilsette jobbar berre på barnevernvakta. Barnevernvakta skal i hovudsak gi råd og rettleiing på telefon.  Ved akutt krise kan barnevernvakta vurdere å rykke ut for å bistå meir aktivt i situasjonar.

Lindis Akslen
Einingsleiar, Tiltakseining for barn og unge
E-post
Telefon 70 19 95 97
Mobil 926 43 295

Adresse

Besøksadresse
Sloghaugvegen 13
6030 Langevåg

Postadresse:
Postboks 280
6039 Langevåg

Send sikker post (eDialog)

Opningstider

Måndag - fredag 08:00 - 15:30