Sula kommune

Pris/ Søknad om redusert foreldrebetaling

Prisar for SFO 01.01.21
Type plass Pris pr. mnd Barn 2 Barn 3
11 fakturaer pr. år 25 % moderasjon 50 % moderasjon
Heil plass 3186,00 2 389,00 1 593,00
15 timar 2 456,00 1 842,00 1 228,00
10 timar 1 895,00 1 421,00 947,00
Heil plass uten skulefrie periodar 2491,00 1868,00 1246,00
15 timar utan skulefrie periodar 2053,00 1540,00 1027,00
10 timar utan skulefrie periodar 1726,00 1295,00 863,00
Kortidsopphald pr. dag 334,00
Smøremåltid 70,00 pr. mnd

 

Redusert foreldrebetaling SFO og barnehage

Ordningane gjeld for familiar eller hushaldningar som har låg inntekt.  Ei hushaldning skal ikkje betale meir enn 6 % av brutto årsinntekt for ein plass i barnehage eller SFO.

Det er kommunen barnet er folkeregistrert i som skal behandle søknad om reduksjon. 

Meir informasjon  og søknadsskjema finn du her.

Gratis  SFO for elevar med særskilte behov 5. - 7. årstrinn

Gratis SFO for barn med særskilte behov på 5.-7. årstrinn er eit ledd i arbeidet med å sikre at funksjonshemma barn skal givast gode utviklingsvilkår. 

Meir informasjon  og søknadsskjema finn du her.

Kontakt

Pål Sindre Digernes
Seniorrådgjevar skule
E-post
Telefon 70 19 95 86
Hildegunn Pedersen
Kommunalsjef kultur og oppvekst
E-post
Telefon 70 19 95 82
Mobil 952 55 964

Adresse

Besøksadresse
Sloghaugvegen 13
6030 Langevåg

Postadresse:
Postboks 280
6039 Langevåg

Send sikker post (eDialog)

Opningstider

Måndag - fredag 08:00 - 15:30