Sula kommune

Pris/ Søknad om redusert foreldrebetaling

Prisar for SFO 01.01.21
Type plass Pris pr. mnd Barn 2 Barn 3
11 fakturaer pr. år 25 % moderasjon 50 % moderasjon
Heil plass 3186,00 2 389,00 1 593,00
15 timar 2 456,00 1 842,00 1 228,00
10 timar 1 895,00 1 421,00 947,00
Kortidsopphald pr. dag 217,00 * 181,00 **
Kortidsopphald pr. time 81,00 * 63,00 **
Smøremåltid 70,00 pr. mnd
* barn utan fast plass ** barn med fast plass

 

Redusert foreldrebetaling SFO og barnehage

Ordningane gjeld for barn på 1. og 2. årstrinn i familiar eller hushaldningar som har lav inntekt.  Ei hushaldning skal ikkje betale meir enn 6 % av brutto årsinntekt for ein plass i barnehage eller SFO.

Det er kommunen barnet er folkeregistrert i som skal behandle søknad om reduksjon. 

Meir informasjon  og søknadsskjema finn du her.

Gratis  SFO for elevar med særskilte behov 5. - 7. årstrinn

Gratis SFO for barn med særskilte behov på 5.-7. årstrinn er eit ledd i arbeidet med å sikre at funksjonshemma barn skal givast gode utviklingsvilkår. 

Meir informasjon  og søknadsskjema finn du her.

Kontakt

Pål Sindre Digernes
Seniorrådgjevar skule
E-post
Telefon 70 19 95 86
Hildegunn Pedersen
Kommunalsjef kultur og oppvekst
E-post
Telefon 70 19 95 82
Mobil 952 55 964

Adresse

Besøksadresse
Sloghaugvegen 13
6030 Langevåg

Postadresse:
Postboks 280
6039 Langevåg

Send sikker post (eDialog)

Opningstider

Måndag - fredag 08:00 - 15:30