Sula kommune

Pris/ Søknad om redusert foreldrebetaling

Prisar for SFO 01.01.23
Type plass Pris pr. mnd Barn 2 Barn 3
11 fakturaer pr. år 25 % moderasjon 50 % moderasjon
Heil plass 3 490,00 2 618,00 1 745,00
15 timar 2 691,00 2 018,00 1 345,00
12 timar 2 491,00 1 868,00 1 245,00
Kost, alle plasstypar 81,00 pr. mnd
Kortidsopphald pr. dag 357,00

Inntil 12 timar gratis SFO for 1. klassingar

Stortinget har innført gratis opphald for 1.klassingar i SFO med inntil 12 timar. Alle 1.klassingar som søker og får tildelt plass i SFO frå hausten 2022 vil automatisk få gratis opphald inntil 12 timar i SFO.

Meir informasjon om 12 timar gratis SFO for 1. klassingar finn du her.

Korleis fungerer dette?

  • Har du 12 timars plass og barnet ditt går i 1.klasse vil opphald i SFO verte gratis.
  • Har du 15 timars plass og barnet ditt går i 1.klasse vil opphald i SFO koste 3/15 delar av normal sats, lik 503 kroner.
  • Har du full plass og barnet ditt går i 1.klasse vil opphald i SFO koste 10/22 delar av normal sats, lik 1484 kroner.

Har du redusert foreldrebetaling i SFO på grunn av låg inntekt vil du behalde denne reduksjonen, 12 timars gratis SFO for 1.klassingar vil då bli trekt frå detvreduserte beløpet.

Redusert foreldrebetaling SFO og barnehage

Ordningane gjeld for familiar eller hushaldningar som har låg inntekt.  Ei hushaldning skal ikkje betale meir enn 6 % av brutto årsinntekt for ein plass i barnehage eller SFO.

Det er kommunen barnet er folkeregistrert i som skal behandle søknad om reduksjon. 

Meir informasjon  og søknadsskjema finn du her.

Gratis  SFO for elevar med særskilte behov 5. - 7. årstrinn

Gratis SFO for barn med særskilte behov på 5.-7. årstrinn er eit ledd i arbeidet med å sikre at funksjonshemma barn skal givast gode utviklingsvilkår. 

Meir informasjon  og søknadsskjema finn du her.

Kontakt

Pål Sindre Digernes
Seniorrådgjevar skule
E-post
Telefon +47 95 71 22 59
Hildegunn Pedersen
Kommunalsjef kultur og oppvekst
E-post
Telefon +47 95 25 59 64

Adresse

Besøksadresse
Sloghaugvegen 13
6030 Langevåg

Postadresse:
Postboks 280
6039 Langevåg

Send sikker post (eDialog)

Opningstider

Måndag - fredag 08:00 - 15:30