Sula kommune

Informasjon om Koronaviruset

Få meir informasjon om koronaviruset  på nettsidene til Folkehelseinstituttet og Helsenorge, eller ring informasjonstelefon for publikum  815 55 015. Sjå også kommunal informasjonside for Sula. 
Information about corona in other languages.

MOT

Kva er MOT

MOT er eit verktøy for å oppnå livsmeistring og god psykisk helse, og utvikle robust ungdom som inkluderer alle.

                MOT – til å leve
                MOT – til å bry seg
                MOT – til å si nei

MOT er eit helsefremmande og førebyggande program i skulen som jobbar systematisk og langsiktig. MOT har som mål å skape gode oppvekstmiljø for barn og unge. MOT har fokus på å styrke sjølvtillit, bevisstgjering på det å ta eigne val og utvikle robust ungdom som inkluderer alle. MOT kan brukast som eit verktøy for å oppnå livsmeistring og god psykisk helse

Meir informasjon om MOT

MOT i Sula kommune

Sula kommune har vore MOT kommune sidan 2002. I Sula blir MOT sitt program «Robust ungdom 12-16» brukt i ungdomskulen.

Programmet består av 12 MOT-økter i løpet av ungdomsskulen (8-10 klasse). MOT-øktene har varierande tema, men MOT sine verdiar – MOT til å leve, MOT til å bry seg og MOT til å si nei, er ein raud tråd gjennom heile MOT sitt program.

Det er utdanna 6 lokale MOT coacher i kommuen som arbeider aktivt og særskild mot ungdomskulenivå.

Kontakt

Bjørg Flydal
Inspektør og MOT-koordinator
E-post
Telefon 70 19 87 02
Mobil 976 66 820
Hildegunn Pedersen
Kommunalsjef kultur og oppvekst
E-post
Telefon 70 19 95 82
Mobil 952 55 964