Sula kommune

Vaksenopplæring for innvandrarar og grunnskule for vaksne

Sula kommune har samarbeid med Ålesund kommune når det gjeld norskopplæring for innvandrarar og grunnskuleopplæring for vaksne.

Søk om vaksenopplæring

Lover og reglar

Opplæringslova

Kontakt

Olav Groven
Ansvarleg for vaksenopplæring
Telefon 70 19 79 42
Mobil 913 61 952

Arbeider også som inspektør og fagleiar ved Sula ungdomsskule.

Adresse

Geilneset 29

6030 Langevåg