Sula kommune

Kommunedelplan

Kommunedelplan er ein plan for bestemte områder, tema eller sektorområder. Kommunedelplanar utarbeidast etter behov. Det kan også utarbeidast delplaner for arealbruk, jfr.§ 11-5.

Kontakt

Morten Ugelvik
Planleggar
E-post
Telefon +47 95 71 22 61
Karina Vestrheim
Saksbehandlar Plan
E-post
Telefon +47 95 71 22 70