Kommunedelplan

Kommunedelplan er ein plan for bestemte områder, tema eller sektorområder. Kommunedelplanar utarbeidast etter behov. Det kan også utarbeidast delplaner for arealbruk, jfr.§ 11-5.