Sula kommune

Informasjon om Koronaviruset

Få meir informasjon om koronaviruset  på nettsidene til Folkehelseinstituttet og Helsenorge, eller ring informasjonstelefon for publikum  815 55 015. Sjå også kommunal informasjonside for Sula. 
Information about corona in other languages.

Oversikt over reguleringsplanar

Sula kommune har eit planregister over alle reguleringsplanar. Denne databasen er også kopla til kartet som viser reguleringsplanane.

Kart som viser reguleringsplanane

Planregister