Sula kommune

Oversikt over reguleringsplanar

Sula kommune har eit planregister over alle reguleringsplanar. Denne databasen er også kopla til kartet som viser reguleringsplanane.

Kart som viser reguleringsplanane

Planregister

Fann du det du leita etter?