Politiske reglement

Her har vi laga ei samla oversikt over politiske reglement i Sula kommune.

Kontakt

Frode Elias Synnes
Formannskapssekretær
E-post
Telefon 93 00 63 68