Varsling av kritikkverdige forhold

Å varsle er å sei i frå om kritikkverdige forhold til nokon som kan gjere noko med det. Det kan vere brot på lover, reglar eller etiske retningslinjer. Varslingsordninga skal gjere det enkelt og trygt å varsle om korrupsjon, dårleg framferd og lovbrot i, eller mot kommunen.

Kontakt

Liv Hilde Ruud
HR-leiar
E-post
Mobil 46 54 09 91