Sula kommune

Informasjon om Koronaviruset

Få meir informasjon om koronaviruset  på nettsidene til Folkehelseinstituttet og Helsenorge, eller ring informasjonstelefon for publikum  815 55 015. Sjå også kommunal informasjonside for Sula. 
Information about corona in other languages.

Klage på vedtak i plan- og byggesak

Dersom du ikkje er nøgd med resultatet på vedtaket, kan du klage innan 3 veker frå du motttok vedtaket.
Klaga må vere postlagt før fristen går ut. Kommunen kan ta klaga til følgje og endre eige vedtak, eller den vert sendt til fylkesmannen i Møre og Romsdal for endeleg avgjerd. 

Korleis klagar du?

Klagen må:

  • vere grunngjeven. Klagen bør også nemne alle opplysningar som kan vere avgjerande for kommunen si vurdering
  • angi kva vedtak det vert klaga på
  • angi kva endringar som eventuelt er ønska
  • vere underteikna

Klagen kan sendast på e-post til post@sula.kommune.no , eventuelt per post til Sula kommune, Pb. 280, 6039 LANGEVÅG

Sjølv om det er klagerett kan vedtaket gjennomførast straks. Ved klage vil kommunen avgjere om det er grunnlag for å utsette igangsetting. Denne avgjerda kan det ikkje klagast på.

Aktuelt lovverk

Kontakt

Terje Havnegjerde
Einingsleiar for Plan, byggesak og oppmåling
E-post
Telefon 70 19 91 85
Mobil 70 19 91 85

Opningstider

Avdelinga er open for publikum måndag, onsdag og fredag 08.00 - 15.30

Ta gjerne kontakt og gjer ein avtale før du kjem.