Sula kommune

Forureining

Kontakt

Per Ola Ravnå
Driftsleiar kommunalteknisk
E-post
Telefon 41 40 09 42
Daniel Morken Farstad
E-post
Telefon 95 71 22 71
Birgitte Valderhaug
Senioringeniør
E-post
Telefon 95 84 40 38

Adresse

Besøksadresse
Sloghaugvegen 13
6030 Langevåg

Postadresse:
Postboks 280
6039 Langevåg

Send sikker post (eDialog)