Bestille eller endre abonnement

Alle private hushaldningar i Sula kommune må ha offentleg renovasjon, det gjeld også for hytter og fritidsbustadar.

Dei fleste har eit standardabonnement, men om du har lite avfall kan du velge å ha henting av restavfall berre annakvar veke. Fleire hushaldningar kan også velge å slå seg saman og dele større dunkar.

Ordinær renovasjon

• Henting av restavfall ein gong i veka
• Henting av papir og plast kvar fjerde veke
• Renovasjonskalenderen viser kva dag du har henting.

Redusert renovasjon /kompostabonnement

 • Henting av matavfall annakvar veke (gjeld ikkje kompostabonnement)
 • Henting av restavfall kvar 4. veke
 • Henting av papir og plast kvar fjerde veke
 • Husstandar med redusert abonnement har lys grå farge på lokket på restavfallsdunken. Slik kjenner renovatørane att kven som har henting kvar fjerde veke.
 • Ordninga gir reduksjon i prisen (PDF, 119 kB)

Samarbeid om renovasjon

 •  Du kan samarbeide med ein eller fleire andre husstandar om dunk.
 • Dunken blir henta kvar veke
 • Kvar kunde har mellom 70-140 liter til disposisjon i dunken. (Ta kontakt med ÅRIM dersom de har behov for avtale med større volum per kunde).
 • Samarbeidet blir oppløyst om partane i samarbeidet er ueinige.
 • Du kan ikkje samarbeide med deg sjølv (døme: om du har utleige i kjellar).
 • Ordninga gir reduksjon i prisen (PDF, 119 kB)

Henting av søppeldunk ved vegg

Om du søker om å få henta søppeldunk ved husvegg av helsemessige grunnar, ber vi om du fyller ut skjema for søknad om henting av søppledunk ved vegg.

Om du ønsker å betale for tenesta, kan du kontakte Årim på telefon 70 31 41 00 eller post@arim.no.

Skat/hageavfall

Kan leverast gratis på Bingsa miljøstasjon.

Du kan lese meir om dei ulike abonnementa på nettsidene til Årim.

Bestille eller endre

Skjema for å bestille endre renovasjonsabonnement.

Søk om fritak

Fritak blir berre innvilga for periodar på minst 6 månader. Søknaden skal begrunnast. Ved søknad om fritak for fritidsbustad må eigedomen stå til nedfalls. Dette må dokumenterast med bilete.

Skjema for søknad om fritak

Prisar

Lover og reglar

Forskrift om renovasjon i Sula kommune

Kontakt

Servicetorget på rådhuset
Sula kommune
E-post
Telefon 70 19 91 00

Sikker post til kommunen (eDialog)

Ordinære opningstider
Måndag - fredag: 08:00-15:30

Adresse
Sloghaugvegen 13, 6030 Langevåg

Her finn du oss

Adresse

Besøksadresse
Sloghaugvegen 13
6030 Langevåg

Postadresse:
Postboks 280
6039 Langevåg

Send sikker post (eDialog)

Opningstider

Måndag - fredag 08:00 - 15:30