Avfallsplan for småbåthamner

Kommunen har utarbeidd ein felles avfallsplan for småbåthamner og private hamner i Sula kommune som i all hovudsak tek imot avfall frå fritidsbåtar. Målet er å forenkle arbeidet med avfallsplanane. Den felles avfallsplanen er godkjent av Statsforvaltaren for 3 år fram i tid.

Felles avfallsplan for hamner som i all hovudsak tek imot avfall frå fritidsbåtar (PDF, 2 MB)

Dersom ei hamn du er ansvarleg for ikkje er på lista, og ønsker å vere med i planen, kan du fylle ut skjemaet «Hamner i Sula kommune».

Kontakt

Birgitte Drønnesund Valderhaug
Ingeniør
E-post
Mobil 95 84 40 38