Sula kommune

Vassmålar

Kva kan eg spare på å installere vassmålar?

Vi har laga ein enkel modell der du kan rekne ut kva din husstand kan spare på å installere vassmålar. Vi gjer merksam på at summen er rettleiande, ikkje eksakt.

Fyll inn talet på kvadratmeter bruksareal og personar i din husstand i skjemaet under.

Vi sender ut påminning om avlesing av vassmålar i desember kvart år. Du vil få ein SMS med informasjonen du treng for å kunne melde inn målarstanden. Les av alle dei svarte tala også nullane. Raude tal skal ikkje takast med. Fristen for å lese av og melde inn vassmålarstanden er 01. januar.

For dei som mottek avlesingskort kan vassmålarstaden registrerast via internett på www.leseav.no. Lenken til www.leseav.no er aktiv i perioden medio desember til medio januar kvart år. 

For dei som har månadleg faktura kjem oppgjeret på faktura for februar, medan dei som har kvartalsvis faktura får oppgjeret i mars på 1. termin med forfall 20. mars .

Her kan søke om å faktura ein gong i månadleg (eller endre tilbake til kvartalsvis) 

Prisar

Kommunaltekniske gebyr (PDF, 137 kB)

Gebyr for vatn og kloakk er delt inn i fast- og forbruksgebyr

Fastgebyr

Fastgebyr vatn og kloakk er den faste delen av gebyret og er uavhengig av kor mykje vatn du brukar.

Forbruksgebyr

Forbruksgebyr vatn og kloakk (vatn inn = kloakk ut) vert rekna ut etter bruksarealet (BRA) eller vassmålar.

Årsoppgjeret for vassmålar kjem på 1. termin. For dei øvrige terminane blir det stipulert eit â konto beløp berekna ut i frå forbruket året før.

Kontakt

Gunn Myklebust
E-post
Telefon 481 01 114
Birgitte Valderhaug
Senioringeniør
E-post
Telefon 70 19 91 74
Mobil 958 44 038
Servicetorget på rådhuset
Sula kommune
E-post
Telefon 70 19 91 00

Sikker post til kommunen (eDialog)

Opningstider: Måndag - fredag: 08:00-15:30

Adresse: Sloghaugvegen 13, 6030 Langevåg

Her finn du oss

Adresse

Besøksadresse
Sloghaugvegen 13
6030 Langevåg

Postadresse:
Postboks 280
6039 Langevåg

Send sikker post (eDialog)

Opningstider

Måndag - fredag 08:00 - 15:30