Sula kommune

Vassmålar

Kva kan eg spare på å installere vassmålar?

Vi har laga ein enkel modell der du kan rekne ut kva din husstand kan spare på å installere vassmålar. Vi gjer merksam på at summen er rettleiande, ikkje eksakt.

Fyll inn talet på kvadratmeter bruksareal og personar i din husstand i skjemaet under.

 

Slik skaffar du deg vassmålar

Du må kontakte rørleggar. Rørleggar monterer vassmålaren og melder den inn til kommunen.

Slik les du av

Vi sender ut påminning om avlesing av vassmålar i desember kvart år. Du vil få ein SMS med informasjonen du treng for å kunne melde inn målarstanden. Les av alle dei svarte tala - også nullane. Raude tal skal ikkje takast med. Fristen for å lese av og melde inn vassmålarstanden er 01. januar. 

For dei som mottek avlesingskort kan vassmålarstaden registrerast via internett på www.leseav.no. Lenken til www.leseav.no er aktiv i perioden medio desember til medio januar kvart år. 

For dei som har månadleg faktura kjem oppgjeret på faktura for februar, medan dei som har kvartalsvis faktura får oppgjeret i mars på 1. termin med forfall 20. mars .

Her kan søke om å faktura ein gong i månadleg (eller endre tilbake til kvartalsvis) 

Prisar

Kommunaltekniske gebyr (PDF, 129 kB)

Gebyr for vatn og kloakk er delt inn i fast- og forbruksgebyr

Fastgebyr

Fastgebyr vatn og kloakk er den faste delen av gebyret og er uavhengig av kor mykje vatn du brukar.

Forbruksgebyr

Forbruksgebyr vatn og kloakk (vatn inn = kloakk ut) vert rekna ut etter bruksarealet (BRA) eller vassmålar.

Årsoppgjeret for vassmålar kjem på 1. termin. For dei øvrige terminane blir det stipulert eit â konto beløp berekna ut i frå forbruket året før.

Kontakt

Gunn Myklebust
E-post
Telefon 70 19 91 70
Birgitte Valderhaug
Senioringeniør
E-post
Telefon 70 19 91 74
Mobil 958 44 038
Servicetorget
Sula kommune
E-post
Telefon 70 19 91 00

 

Opningstider: Måndag - fredag: 08:00-15:30

Adresse

Besøksadresse
Sloghaugvegen 13
6030 Langevåg

Postadresse:
Postboks 280
6039 Langevåg

Send sikker post (eDialog)

Opningstider

Måndag - fredag 08:00 - 15:30