Helsestasjon for barn frå 0 til 5 år

Kva tilbyr vi?

Vi tilbyr  foreldreførebuande kurs for alle førstegangs foreldre. 

Trykk her for å lese meir om ulike lavterskeltilbod i Sula kommune.

Alle barn blir jamnleg innkalt til konsultasjonar på helsestasjonen.

Tema for konsultasjon og samtaler:

 • helseundersøkelse
 • vaksinasjon
 • søvn
 • amming og ernæring
 • tannhelse
 • språkutvikling
 • motorisk bevegelsesutvikling
 • psykososial utvikling
 • foreldre-barn samspel
 • samliv
 • støtte og rettleiing med tanke på barns psykiske helse.

Samtalane foregår individuelt eller i gruppe. I tillegg til det vanlege programmet, gir vi tilbod om ekstra besøk for å få råd og veiledning frå helsesjukepleiar eller lege.

Kva kostar det?

Alle tilbod ved helsestasjonen er gratis.

Kontakt

Sula helsestasjon
E-post
Telefon 70 19 91 36
Tone Margarethe Eiksund
Jordmor
E-post
Mobil 95 71 22 89
Merete B Listou Ellefsen
Helsesjukepleier
E-post
Telefon 70 19 91 36
Mobil 95 71 22 86
Berit Kjerstad Andresen
Helsesjukepleier
E-post
Telefon 95 71 22 87
Mobil 95 71 22 87
Berit Nesseth Otterlei
Ass. Avdelingsleiar
E-post
Mobil 99 39 02 97

Adresse

Besøksadresse:
Stadsnesvegen 9b
6030 Langevåg