Lavterskeltilbod til barn, ungdom og foreldre

Sula kommune har ulike førebyggande og helsefremjande tilbod til barn, ungdom og foreldre. Du finn informasjon under kvart tilbod om korleis du kan melde deg på eller bestille tid.

Kontakt

Maren Lovise Eide
Tiltakskoordinator Tiltakseining for barn og unge
E-post
Telefon 90 47 91 29
Berit Nesseth Otterlei
Fagleiar, helsestasjonen
E-post
Telefon 99 39 02 97