Sula kommune

Informasjon om Koronaviruset

Få meir informasjon om koronaviruset  på nettsidene til Folkehelseinstituttet og Helsenorge, eller ring informasjonstelefon for publikum  815 55 015. Sjå også kommunal informasjonside for Sula. 
Information about corona in other languages.

Helsestasjon for ungdom

Kva tilbyr vi?

Vi kan hjelpe med resept på prevensjon, graviditetstestar, klamydiatestar og underlivsundersøkingar. Vi sender deg vidare til fastlege eller spesialist når det er behov for det.

Du kan også komme til oss for å snakke om ulike ting, som til dømes:

  • helsespørsmål
  • når matinntaket er eit problem
  • problem heime eller på skulen
  • trist og engsteleg
  • sjølvmordstankar
  • rus
  • forelsking
  • seksualitet
  • anna

Alle som jobber på helsestasjon for ungdom har teieplikt.

Kven kan få tilbodet?

Helsestasjon for ungdom er eit tilbod for ungdom opp til 24 år.

Korleis få tilbodet

Du treng ikkje bestille time, men det kan vere litt ventetid hos oss.

Pris

Tilbodet er gratis.

Kontakt

Helsestasjonen
E-post
Telefon 70 19 91 36

Adresse

Besøksadresse:
Langevåg helsestasjon
Stadsnesvegen 9b
6030 Langevåg

Opningstider

Kvar måndag 15:30 - 17:00 

Det er lege til stades i partalsveker.

Helsestasjon for ungdom følger skulen sine ferie- og fridagar