Vaksine

Informasjon om koronavaksinasjon i Sula kommune

Kva tilbyr vi?

Korleis få tilbodet?

  • Ta kontakt med kommunelegekontoret for reise- og infulensavaksine. Kontaktinformasjon finn du under.
  • Helsestasjonen sender ut innkalling til vaksinering etter barnevaksinasjonsprogrammet.

Kva kostar det?

Eigenandel for vaksinering
Teneste Pris
Eigenandel for første konsultasjon, rådgjeving, vaksinering og resept 200,00
Eigenandel for vidare vaksinering 100,00
Utfylling av internasjonalt vaksinasjonskort utan konsultasjon 100,00
Eigenandel for barn 100,00
Familiepris 500,00

Kontakt

Sula kommunelegekontor
E-post
Telefon 70 19 91 60


Adresse:
Stadsnesvegen 9b
6030 Langevåg

Kontortid:
Kvardagar 08:00 – 15:00

Telefontid:
Kvardagar unntatt tysdag 08:30 - 15:00
Tysdag 09:00 - 15:00

Helsestasjonen
E-post
Telefon 70 19 91 36

Opningstider

Kontortid: Måndag - fredag:    08:30 - 15:00
Telefontid: Måndag - fredag:  08:00 - 10:00 og 12:30 - 15:00

Send sikker post (eDialog)