Motgift mot overdose

Sula kommmune deler ut nalokson nasespray, motgift mot overdose, for å forhindre overdosedødsfall. 

Om nalokson 

Nalokson er ei motgift som blir gitt ved opiatoverdose. Eksempel på vanlege opiat er heroin, fentanyl, metadon, morfin, og oksykodon. Nalokson virkar kun på opioatoverdosar, og vil ikkje ha  effekt om det blir gitt til ein person som brukar anna stoff enn opiat.

Med nalokson i form nasespray kan personar utan helsefagleg bakgrunn gi motgift til ein person med overdose, berre ei rask opplæring må til.

Ring 113 og start hjarte- og lungeredning (HLR)

Det er trygt å bruke nalokson nesespray, men overdosesituasjonar er livstruande, du skal derfor alltid ringe ambulanse (113) og starte hjarte- og lungeredning.

Slik gir du hjarte- og lungredning

Har du spørsmål eller behov for nalokson?

Du kan ta kontakt med ruskonsulenten telefon, sjå kontaktinformasjon under.

Dei som ønsker nalokson må ha opplæring før utdeling.

Kontakt

Ruskonsulent NAV Sula
Telefon 55 55 33 33
Mobil 97 02 63 20