Sula kommune

Rusomsorg

Kva tilbyr vi?

Vi tilbyr oppfølging for rusmisbrukarar. Oppfølging kan vere i forhold til arbeid og aktivitet, i heimen, butrening og henvisning til behandling.

Kven kan få tilbodet?

Personar som oppheld seg i kommunen og som har rusmiddelproblem kan få tilbod om oppfølging.

Korleis få tilbodet?

Du kan ta kontakt med ruskonsulenten telefon 97420882 eller NAV Sula på 55 55 33 33

Planar

Lover og reglar

Lov om kommunale helse- og omsorgstenester m.m

Adresse

Besøksadresse:
Fyllingsvegen 11
6030 Langevåg
 

Postadresse:
Postboks 265;
6039 Langevåg

Opningstider

Måndag - fredag 10:00 - 12:00

Samtaler kan avtales via nav.no - Ditt NAV - Innboks, eller på telefon 55 55 33 33.