Sula kommune

Aktivitetstilbod til eldre

I lista under finn du ei oversikt over tilbod og aktivitetar til eldre både frå private og frivillege.

Om du veit om tilbod som burde vere med her, men som vi av ein eller anna grunn ikkje har fått med, vil vi gjerne at du gir oss beskjed.

Friluftsliv for seniorar
Bingo på Lømyra

Kvar søndag arrangerar Fiskarstrand IL Bingo med kafé og sal av «21». Dei held til i Lømyrvegen 63 på Fiskarstranda.

Kontakt Gunn Linda Klubben tlf. 41 55 60 09.

Bygdekino

Viser nye aktuelle filmar på Friheim annakvar onsdag.

Kinoprogrammet finn du her.

Den Gyldne Spaserstokk

Oppmøte på Frivilligsentralen (tidligare Nordea) kvar måndag i sommarhalvåret. Etter ein tur i nærområdet er det kaffi og noe å bite i. Ein får utdelt stokk eller stavar etter ønske. Sulaposten er sponsor.

Kontakt Reidun Langvatn tlf. 70 19 20 41 / 45 23 66 07.

Formiddagstreff

Første torsdag i kvar månad blir det invitert til formiddagstreff på Langvåg bedehus. Her kjem ulike aktørar på besøk og det er både informative innslag og song og musikk. Etter andakta blir det servert mat. Frivillige er behjelpelig med skyss til/frå arrangementet som er ope for alle.

Kontakt Lars Erik Nesseth tlf.  90 50 84 79.

Frivilligsentralen

Ligg i Stadsnesvegen 2 (tidligare Nordea) og er ein møtestad som knyter kontakt mellom menneske i nærmiljøet. Du er velkomen enten du treng hjelp av frivilligsentralen eller ønsker å bidra som frivilleg.

Kontakt dagleg leiar Jostein Håland, telefon 91 86 06 59.

 • Onsdagskaféen finn stad her kvar onsdag. Frivillege ordnar skyss til og frå, og det blir servert mat og kaffi. Første onsdag kvar månad er det musikk.
 • Sjakk-kveld blir arrangert annakvar måndag.
 • Seniorfestival blir arrangert i slutten av januar kvart år.
 • Kveldsmat ein kveld kvar månad.
Fysikalske institutt
 • Indre Sula Fysio & Velvære AS, tlf. 41 31 09 09, Sundevegen 119, 6037 Eidsnes.
 • Sunde fysioterapi, tlf. 70 19 02 02/47 86 45 99, adr. Rystene 15, 6037 Eidsnes, postadresse: Postboks 46, 6037 Eidsnes.
 • Acto Terapi og Trening AS, tlf. 70 19 34 82/90 92 71 36, adr. Geilneset 16, 6030 Langevåg.
 • Sula Fysioterapi AS, tlf. 70 19 29 86, adr. Djupdalen 6, 6030 Langevåg, postadresse: Postboks 227, 6039 Langevåg.
Gågruppe på Nausthaugen

Kvar tysdag samlar seniorar i ulik alder seg til turar av forskjellig lengde og varigheit. Etterpå kjem dei alle saman på Nausthaugen til kaffi og vaflar, og ei sosial stund arrangert av Solevåg helselag.

Kontakt Bjørg Solevåg tlf. 41 31 02 90.

Handlevogna

Treng du transport til butikk, apotek, bank eller biblioteka i Sula? Handlevogna går kvar tysdag på ytre og Fiskarstrand og kvar torsdag på indre, og kan hjelpe deg med gratis skyss. Handlevogna er eit samarbeid mellom Eldrerådet, Frivilligsentralen og Olafsmindes venner.

Kontakt Aina Jansen telefon 41 24 80 67 for å bestille tur.

Kvasnes og Veibust helselag

Arrangerer turar, gågruppe og sosiale samlingar for folk i ulike aldrar i nærområdet. Dei samarbeider også med andre lokale aktørar.

Kontakt Gro F. Barrie tlf. 40727005.

Røde kors
 • Besøkstenesta – skal bidra til å gi menneske i alle aldrar økt sosial kontakt. Ein besøksven kjem innom deg etter avtale. De kan til dømes gå ein tur i lag, spise saman, gå til butikken eller utføre andre sosiale aktivitetar.
  Kontakt Kamilla Stadsnes tlf. 41 69 72 64.
 • Varmtvannsbassenget  - sjå under «Trim og fysisk aktivitet»

  • Pensjonistbading kvar fredag kl. 09.30-11.00 Ope for alle, med lunsj første fredag kvar månad.

  • Ålesund Revmatikerforening har per i dag ei gruppe på måndagar.
   Kontakt Dagny Venke Villa tlf. 90 19 09 72 etter kl. 16.00.

  • ​​​​​​​Trening med fysioterapeut i grupper etter avtale.

Seniordans

Dette er ein sosial og populær aktivitet. Alle kan delta i dansen uansett kjønn. Sula Seniordans trenar på Frivilligsentralen (tidligare Nordea) torsdagar kl. 16-18.

Kontakt Reidun Langvatn tlf. 70 19 20 41 / 45 23 66 07.

Seniortrim på Aktiv Trening Langevåg

«Kom som du er og gjer det du kan!» Timane på treningssenteret har fokus på utholdenheit og styrke. Treninga skal gi ei positiv oppleving av å vere i bevegelse.

Kontakt Linn Haugen tlf. 99 44 53 58.

Solevåg helselag

Arrangerer turar, gågruppe og sosiale samlingar mellom anna saman med barnehage, kyrkje og andre lokale aktørar, gjerne sentrert rundt Nausthaugen. Dei deltar og i arbeidet med aktivitetsven for demente.

Kontakt formann Bjørg Solevåg tlf. 41 31 02 90

Sula pensjonistlag

Eit treffpunkt for pensjonistar i alle aldrar, dei møtast første tysdag i kvar månad på Frivilligsentralen (tidligare Nordea) og vil gjerne ha fleire medlemmar!

Kontakt Janne Karin Åkernes tlf. 91 62 74 16 eller Borgny Molvær tlf. 70 19 08 34.

Syng med oss

Sula Frikyrkje, Langevåg Indremisjon, Sula kyrkjelyd og den kulturelle spaserstokken i Sula kommune inviterer med jamne mellomrom til song og sosialt samvær i Langevåg bedehus.

Lokale musikarar står for musikken, det er enkel servering og loddsal. Arrangementet er gratis og blir annonsert i Sulaposten og på kommunen sine nettsider

Tirsdagsklubben på Veibust

Veibustbygda Vel arrangerer ei gågruppe der dei kvar tysdag går ein times tid, før dei samlast til frukt, mat og kaffi på Grendalokalet.

Kontakt Reidun Kvasnes tlf. 98 47 67 66 eller Vigdis Reitehaug tlf. 91 83 71 41.

Trim for alle - LHL

Dette er eit intensivt program med instruktør. Det vil sei at ein skal bli sveitt og andpusten og krev at du kan stå og springe/gå i ein heil time. Kvar deltakar har ansvar for egen aktivitet. Trimmen finn stad på Molvær senter (tidligare Molvær skule ).

Kontakt Nina tlf. 92 26 48 53 eller Ragnhild tlf. 45 47 15 80

Trimgruppe med fokus på styrke og balanse

Rehabiliteringstenesta har fortløpande trimgrupper på Sulatunet.

Kontakt kommunefysioterapeut Therese S. Eriksen tlf. 90 41 19 36

Varmtvannsbasseng – Røde Kors Langevåg
 • Pensjonistbading kvar fredag kl. 09.30-11.00 Ope for alle, med lunsj første fredag kvar månad.
 • Ålesund Revmatikerforening har per i dag ei gruppe på måndagar.  Kontakt Dagny Venke Villa tlf. 90 19 09 72 etter kl. 16.00.
 • Trening med fysioterapeut i grupper etter avtale.

Kontakt

Servicetorget på rådhuset
Sula kommune
E-post
Telefon 70 19 91 00

Sikker post til kommunen (eDialog)

Opningstider: Måndag - fredag: 08:00-15:30

Adresse: Sloghaugvegen 13, 6030 Langevåg

Her finn du oss