Aktivitetstilbod til eldre

I lista under finn du ei oversikt over tilbod og aktivitetar til eldre både frå private og frivillege.

Om du veit om tilbod som burde vere med her, men som vi av ein eller anna grunn ikkje har fått med, vil vi gjerne at du gir oss beskjed.

Kontakt

Innbyggartorg på rådhuset
Sula kommune
E-post
Telefon 70 19 91 00

Sikker post til kommunen (eDialog)

01. juli til 09. august 2024 er dørene på rådhuset opne frå 09:00 til 13:00. 

Ordinære opningstider
Måndag - fredag: 09:00- 13:00

Dørene på rådhuset er opne 08:00-15:30 for dei som har ein avtale.

Adresse
Sloghaugvegen 13, 6030 Langevåg

Her finn du oss