Aktivitetstilbod til eldre

I lista under finn du ei oversikt over tilbod og aktivitetar til eldre både frå private og frivillege.

Om du veit om tilbod som burde vere med her, men som vi av ein eller anna grunn ikkje har fått med, vil vi gjerne at du gir oss beskjed.

Kontakt

Servicetorget på rådhuset
Sula kommune
E-post
Telefon 70 19 91 00

Sikker post til kommunen (eDialog)

Ordinære opningstider
Måndag - fredag: 08:00-15:30

Adresse
Sloghaugvegen 13, 6030 Langevåg

Her finn du oss