Sula kommune

Førskulegruppa

Barnehagen har eige førskuleopplegg. Vi har felles førskulegruppe på tvers av dei 3 storbarnsavdelingane, så barna vert delt inn i grupper på tvers av avdelingane sine. Førskulegruppa har eige pedagogisk opplegg 2 dager i veka, ein turdag og ein oppgåvedag.

Fann du det du leita etter?