Sula kommune

Avdelingar

Barnehagen har 3 småbarnsavdelingar og 3 storbarnsavdelingar. Namnet på dei 6 avdelingane er inspirert av bygget og arkiteten sitt fargeval.

  • Småbarn: Gul, Grå og Blå avdeling
  • Storbarn: Grøn, Raud og Oransje avdeling