Sula kommune

Småbarnsavdelingane

AVDELING BLÅ

  • Småbarnsavdeling med 12 plassar, 0-3 år
  • Kontaktinformasjon - mobil: 468 47 803 

Pedagogisk leiar: Annett Østrem Nymark 

Fagarbeidar: Eirin Sunde (permisjon)

Assistentar: Heidi Dybvik, Synnøve Skaar, Siw Anne Remme og Christian Seehusen Karlsbakk (vikar for Eirin i permisjonstida)

 

AVDELING GRÅ

  • Småbarnsavdeling med 12 plassar, 0-3 år
  • Kontaktinformasjon - mobil: 468 48 926

Pedagogiske leiarar: Lene Kvalsund og Tanja Eikrem (permisjon)

Barnepleiar: Gunnhild Brandal

Barnevernspedagog: Kristin Sulebakk

Assistent: Silje Sulebakk

 

AVDELING GUL

  • Småbarnsavdeling med 12 plassar, 0-3 år
  • Kontaktinformasjon - Mobil: 948 63 111

Pedagogiske leiarar: Malene Havnegjerde og Berit Tronstad

Fagarbeidar: Martine S. Nilsen

Assistent: Solfrid Brandal

 

Nokre glimt frå litt av kvardagen til småbarnsavdelingane: