Sula kommune

Småbarnsavdelingane

AVDELING BLÅ

  • Småbarnsavdeling med 14 plassar, 2-4 år
  • Kontaktinformasjon - mobil: 468 47 803 

Pedagogisk leiar: Camilla Kjørstad Heggdal

Assistentar: Synnøve Skaar, Vilde Kroken, Gunnhild Brandal

 

AVDELING GRÅ

  • Småbarnsavdeling med 12 plassar, 0-3 år
  • Kontaktinformasjon - mobil: 468 48 926

Pedagogiske leiarar: Tanja S. Eikrem og Ann Iren Kolgrov  

Fagarbeidar: Ingrid Åkre

Assistent: Kristin Sulebakk

 

AVDELING GUL

  • Småbarnsavdeling med 12 plassar, 0-3 år
  • Kontaktinformasjon - Mobil: 948 63 111

Pedagogiske leiarar: Maria Lausund Kvenseth

Fagarbeidar: Nina Iren Tunold

Assistent: Cecilie Hoel Jensen og Solfrid Brandal

  

 

Nokre glimt frå litt av kvardagen til småbarnsavdelingane: