Sula kommune

Storbarnsavdelingane

AVDELING ORANSJE

  • Storbarnsavdeling med 24 plassar, 3-6 år
  • Kontaktinformasjon - Mobil: 468 52 492

Pedagogisk leiarar: Silje Dybdal Rokstad og Trine Helgesen

Assistentar: Silje Sulebakk, Elisabeth Brandal

 

AVDELING RAUD

  • Storbarnsavdeling med 24 plassar, 3-5 år
  • Kontaktinformasjon - Mobil: 468 48 351

Pedagogiske leiarar: Anne-Lise Berggren og Solveig Marie Vadseth

Assistent: Therese D. Nossen

Lærling: Emma Kristiansen

Fagarbeidar: Eirin Sunde

 

AVDELING GRØN

  • Storbarnsavdeling med 24 plassar, 3-5 år
  • Kontaktinformasjon - Mobil: 482 18 738

Pedagogiske leiarar: Berit Tronstad og Tanja Hauknes

Fagarbeidar:  Martine S. Nilsen

Assistent: Merethe Øen, Wibecke Leira Camo

   

Nokre glimt frå litt av kvardagen til storbarnsavdelingane: