Storbarnsavdelingane

AVDELING ORANSJE

  • Storbarnsavdeling med 24 plassar, 3-6 år
  • Kontaktinformasjon - Mobil: 468 52 492

Pedagogisk leiarar: Silje Dybdal Rokstad og Berit Tronstad

Assistent: Silje Sulebakk

 

AVDELING RAUD

  • Storbarnsavdeling med 24 plassar, 3-5 år
  • Kontaktinformasjon - Mobil: 468 48 351

Pedagogiske leiarar: Anne-Lise Berggren og Solveig Marie Vadseth

Assistentar: Therese D. Nossen, Neringa Valunaite

Fagarbeidar: Eirin Sunde

 

AVDELING GRØN

  • Storbarnsavdeling med 24 plassar, 3-5 år
  • Kontaktinformasjon - Mobil: 482 18 738

Pedagogiske leiarar: Malene Havnegjerde og Tanja Hauknes

Fagarbeidar:  Martine S. Nilsen

Assistentar: Merethe Øen

   

Nokre glimt frå litt av kvardagen til storbarnsavdelingane: