Sula kommune

Storbarnsavdelingane

AVDELING ORANSJE

  • Storbarnsavdeling med 24 plassar, 3-6 år
  • Kontaktinformasjon - Mobil: 468 52 492

Pedagogisk leiarar: Silje Dybdal Rokstad og Trine Helgesen (permisjon)

Klikk for stort bilete      Klikk for stort bilete           

 

 

 

 

 

 

Assistentar: Gunnhild Brandal, Siw Anne Remme, Therese Digernes Nossen

Barnevernspedagog: Kristin Sulebakk (bilete kjem)

Klikk for stort bilete  Klikk for stort bilete       Klikk for stort bilete 

 

 

 

 

 

AVDELING RAUD

  • Storbarnsavdeling med 24 plassar, 3-5 år
  • Kontaktinformasjon - Mobil: 468 48 351

Pedagogiske leiarar: Anne-Lise Berggren (bilete kjem) og Solveig Marie Vadseth (permisjon)

Fagarbeidar: Eirin Sunde (bilete kjem), Tanja Hauknes 

Klikk for stort bilete  

 

 

 

 

 

 

Assistent: Heidi Dybvik

Klikk for stort bilete   

 

 

 

 

 

AVDELING GRØN

  • Storbarnsavdeling med 24 plassar, 3-5 år
  • Kontaktinformasjon - Mobil: 482 18 738

Pedagogiske leiarar: Berit Tronstad og Tanja Eikrem

Klikk for stort bilete Klikk for stort bilete 

 

 

 

 

 

 

Fagarbeidar:  Martine S. Nilsen / Assistent: Merethe Øen og Silje Sulebakk

Klikk for stort bilete Klikk for stort bileteKlikk for stort bilete  

 

 

 

 

 

 

Nokre glimt frå litt av kvardagen til storbarnsavdelingane:

Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete