Sula kommune

Måseide barnehage

Tryggheit - Mestring - Gode opplevingar

Kontakt

May Torvnes Dybvik
Styrar Måseide barnehage
E-post
Telefon 95 71 03 00

Avdeling Myrbekkane

Telefon: 95 93 94 86

Avdeling Ingeskogen 

Telefon: 98 68 22 80

Avdeling Pellamarka

Telefon: 95 96 39 93

Avdeling Pettergjerdet

Telefon: 98 42 52 14

 

Adresse

Myrbekkane 15
6036 Mauseidvåg

Opningstider

Normal opningstid er 07:00 -16:30