Sula kommune

Avdelingar på Måseide barnehage

Måseide barnehage har 4 avdelingar. Alle avdelingane har namn etter nærmiljøet der barnehagen ligg.

Pellamarka og Pettergjerdet  tek imot barn under 3 år. Ingeskogen kan ha barn både over og under 3 år, alt etter søknadene som kjem inn kvart år. Myrbekkane er storbarnsavdeling.

Meir informasjon om avdelingane:

Myrbekkane

Avdelinga har same namn som heile området der skulen ligg.

Storbarnsavdeling med 24 plassar, med barn i alderen 3-5 år.

Kontaktinformasjon

E-post: myrbekkane@sula.kommune.no
Mobil: 95 93 94 86

Pedagogiske leiarar 

Merete Beite Dyb og Monica Granhei

Ingeskogen

Avdelinga har namn etter tomta der barnehagen ligg.

Storbarnsavdeling med 18 plassar for barn i alderen 2-4 år

Kontaktinformasjon

E-post: ingeskogen@sula.kommune.no
Mobil: 98 68 22 80

Pedagogiske leiar

Ingrid Kirkebø

Pellamarka

Avdelinga har fått namnet sitt frå ei mark på Søvringarden som ligg rett ved barnehagen. Namnet kjem av at Peder Måseidvåg som eigde Søvringarden blei kalla Pelle. 

Småbarnsavdeling med 12 plassar, med barn i alderen 0-3 år

Kontaktinformasjon

E-post: pellamarka@sula.kommune.no
Mobil:  95 96 39 93

Pedagogiske leiarar 

Catharina Kringstad Vedde og Elisabeth Erstad

 

Pettergjerdet

Avdelinga har fått namnet sitt frå eit område rett nedanfor Måseide skule. Namnet kjem av at  Petter Måseidvåg hadde eit inngjerda område med sauar, omtrent der byggefeltet nedanfor skulen ligg.

Småbarnsavdeling med 12 plassar, med barn i alderen 0-3 år

Kontaktinformasjon

E-post: pettergjerdet@sula.kommune.no
Mobil:  98 42 52 14

Pedagogiske leiarar 

Heidi Orset Vold og Sina Lund Kleiva