Sula kommune

Avdelingar på Måseide barnehage

Måseide barnehage har 4 avdelingar. Alle avdelingane har namn etter nærmiljøet der barnehagen ligg.

Pellamarka og Pettergjerdet  tek imot barn under 3 år. Ingeskogen kan ha barn både over og under 3 år, alt etter søknadene som kjem inn kvart år. Myrbekkane er storbarnsavdeling.

Meir informasjon om avdelingane:

Myrbekkane

Avdelinga har same namn som heile området der skulen ligg.

Storbarnsavdeling med 24 plassar, med barn i alderen 3-5 år.

Kontaktinformasjon

E-post: myrbekkane@sula.kommune.no
Mobil: 95 93 94 86

Pedagogiske leiarar 

Merete Beite og Heidi Orset Vold

Ingeskogen

Avdelinga har namn etter tomta der barnehagen ligg.

Storbarnsavdeling med 18 plassar for barn i alderen 2-4 år, eller 3-5 år

Kontaktinformasjon

E-post: ingeskogen@sula.kommune.no
Mobil: 98 68 22 80

Pedagogisk leiar

Sina Lund Kleiva og Ole Martin Langnes

Pellamarka

Avdelinga har fått namnet sitt frå ei mark på Søvringarden som ligg rett ved barnehagen. Namnet kjem av at Peder Måseidvåg som eigde Søvringarden blei kalla Pelle. 

Småbarnsavdeling med 12 plassar, med barn i alderen 0-3 år

Kontaktinformasjon

E-post: pellamarka@sula.kommune.no
Mobil:  95 96 39 93

Pedagogiske leiarar 

Linda Renate Vanebo, Elisabeth Erstad og Ingrid Kirkebø

 

Pettergjerdet

Avdelinga har fått namnet sitt frå eit område rett nedanfor Måseide skule. Namnet kjem av at  Petter Måseidvåg hadde eit inngjerda område med sauar, omtrent der byggefeltet nedanfor skulen ligg.

Småbarnsavdeling med 12 plassar, med barn i alderen 0-3 år

Kontaktinformasjon

E-post: pettergjerdet@sula.kommune.no
Mobil:  98 42 52 14

Pedagogiske leiarar 

Monica Granhei, Jasmin Maria Midtgård og Ingrid Kirkebø