Avdelingar på Måseide barnehage

Måseide barnehage har 4 avdelingar. Alle avdelingane har namn etter nærmiljøet der barnehagen ligg.

Pellamarka og Pettergjerdet  tek imot barn under 3 år. Ingeskogen kan ha barn både over og under 3 år, alt etter søknadene som kjem inn kvart år. Myrbekkane er storbarnsavdeling.

Meir informasjon om avdelingane: