Leikemiljø

Leikemiljø i Måseide barnehage - ein arena for god leik.

Leikemiljøet i Måseide barnehage skal vere stimulerande og inspirerande for barna. Vi er opptatt av barns medverknad og barnas initiativ, at barna skal oppleve glede, humor og meistring i leiken. Vi skal introdusere nye leiker og miljø, og tilrettelegge for læring, utforsking og utvikling.

Leik

  • Vere i stand til å lage ei tydeleg rolle i leik
  • Vere i stand til å lage ei leikehistorie
  • Kunne lage leikelydar
  • Kunne lage leikehistorier