Planar, dokumentasjon og vurdering

I Måseide barnehage har vi arbeidsmåtar som handlar om å gjere pedagogisk arbeid synleg og opent for dialog og diskusjon