Generelt om barnehagen

Måseide barnehage er ein kommunal barnehage med 4 avdelingar.

Pellamarka og Pettergjerdet er dei avdelingane som tek imot barn under 3 år. Ingeskogen kan ha barn både over og under 3 år, alt etter søknadene som kjem inn kvart år. Myrbekkane er storbarnsavdeling.

Barnehagen har Måseide skule (som no er nedlagt) som næraste nabo, og vi kan bruke deira uteplass når det passar.

 

Adresse

Myrbekkane 15
6036 Mauseidvåg

Opningstider

Normal opningstid er 07:00 -16:30