Sula kommune

Foreldreråd og SU

Formål

Samarbeidsutvalet (SU) skal vere eit rådgivande, kontaktskapande og samordna organ. Utvalet skal særleg vere med å drøfte barnehagen sitt ideelle grunnlag, og samarbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet. Samarbeidsutvalet skal alltid godkjenne årsplanen for kvart år.

Foreldrerådet i barnehagen er alle føresette til barna i barnehagen. Foreldrerådet skal sikre samarbeid mellom barnehagen og heimen.

Samarbeidsutvalet i Måseide barnehage 2018-2019

 • Eigarrepresentantar, Sula kommune:  
  • Sindre Eikrem (Sulalista)
  • Jan Gunnar Aakre (Arbeiderpartiet) - Vara
 • Foreldrerepresentantar                      
  • Caroline Rørstad
  • Tanja Ness
 • Tilsetterepresentantar                        
  • Merete Beite Dyb, ped.leiar
  • Janne Lise Gjerdsbakk, barne- og ungdomsarbeidar

Kommunen sin representant sit i SU for 4 år i gongen, dei resterande andre sit for 1 år i gongen. Styrar er alltid sekretær.