Foreldreråd og SU

Formål

Samarbeidsutvalet (SU) skal vere eit rådgivande, kontaktskapande og samordna organ. Utvalet skal særleg vere med å drøfte barnehagen sitt ideelle grunnlag, og samarbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet. Samarbeidsutvalet skal alltid godkjenne årsplanen for kvart år.

Foreldrerådet i barnehagen er alle føresette til barna i barnehagen. Foreldrerådet skal sikre samarbeid mellom barnehagen og heimen.

Samarbeidsutvalet i Måseide barnehage 2021-2022

 • Eigarrepresentantar, Sula kommune:  
  • Marianne Fiskerstrand (Frp)
  • Martin Skår (Frp) - Vara
 • Foreldrerepresentantar:                      
  • Dag Sverre Skytterholm - leiar
  • Renate Myklebust - nestleiar
 • Tilsetterepresentantar:                       
  • Sina Lund Kleiva, pedagogisk leiar
  • Kristina Nilsen Kvasnes, barne- og ungdomsarbeidar
 • I tillegg møter styrar: May Torvnes Dybvik - sekretær

Kommunen sin representantar sit i SU for 4 år i gongen, dei resterande andre sit for 1 år i gongen. Styrar er alltid sekretær.