Sula kommune

Informasjon om Koronaviruset

Få meir informasjon om koronaviruset  på nettsidene til Folkehelseinstituttet og Helsenorge, eller ring informasjonstelefon for publikum  815 55 015. Sjå også kommunal informasjonside for Sula. 
Information about corona in other languages.

Her ligg barnehagen

Måseide barnehage ligg lunt og skjerma til på same tomt som Måseide skule i Mauseidvåg.   Vi har tilgang til skulen sin gymsal og heile skulen sitt uteområde, sjølv om vi er avdelt med gjerde mot skolen.  

Gapahuk i skogen, bålplass i skogen, og gapahuk og grue på uteområdet er ein del av moglegheitene vi har, i tillegg til gode turmoglegheiter i nærmiljøet – tilpassa ulike behov. 

Adresse

Myrbekkane 15
6036 Mauseidvåg