Her ligg barnehagen

Måseide barnehage ligg lunt og skjerma til på same tomt som Måseide skule i Mauseidvåg.   Skulen er nedlagt, men vi har tilgang til heile skulen sitt uteområde, sjølv om vi er avdelt med gjerde mot skolen.  

Gapahuk i skogen, bålplass i skogen, og gapahuk og grue på uteområdet er ein del av moglegheitene vi har, i tillegg til gode turmoglegheiter i nærmiljøet – tilpassa ulike behov. 

Adresse

Myrbekkane 15
6036 Mauseidvåg