Visjon og verdiar

Visjon, verdigrunnlag, pedagogisk grunnsyn, pedagogiske målsettingar og satsingsområde blir vår MISJON – vårt oppdrag som skal stadfeste kven vi er til for, kva vi skal bidra med og kva vi skal bidra til.