Sula kommune

Informasjon om Koronaviruset

Få meir informasjon om koronaviruset  på nettsidene til Folkehelseinstituttet og Helsenorge, eller ring informasjonstelefon for publikum  815 55 015. Sjå også kommunal informasjonside for Sula. 
Information about corona in other languages.

Bursdagsfeiring

Bursdagsfeiringa består i

Barnehagen kjøper inn mat/frukt saman med barnet, og steller i stand til selskap.Det varierer frå avdeling til avdeling kva barna får tilbod om.

Dette høyrer med til ein vellykka bursdag

  • Bursdagssamling
  • Ekstra tilbereding ved måltid 
  • Kongestol og fint pynta kongekrone

Bursdagsbarnet får vere aktivt med i planlegging og gjennomføring.

Bursdagsinvitasjonar

Vi vil helst at bursdagsinvitasjonar vert levert ut utanom barnehagen. Om de må levere ut invitasjonar i barnehagen må det leverast ut til ei definert gruppe som kan forklarast for barna (f.eks. førskulegruppa eller alle 3 åringane). 

Det er gøy å bli invitert, og sårt å ikkje bli det. Så då må vi i barnehagen ha muligheit til å gi ei forklaring.

Ver også merksam på at bursdagsselskap kan bli brukt som maktmiddel: ".....då får ikkje du komme i selskapet mitt..." Dette blir sagt for å oppnå noko. Det vi i personalet seier då, er at det alltid er mamma og pappa som bestemmer kven som inviterast i selskapet, ikkje barnet.