Sula kommune

Opningstider

Ordinær opningstid

07:00-16:30  

Dei som ikkje kan nytte dette tidspunktet må seie ifrå.

Maksimal tilrådd opphaldstid er 9 timar.

Fleksibel opningstid etter behov

Opningstida i barnehagen blir regulert frå barnehageår til barnehageår, alt etter brukarane sitt behov.

Opningstida er maks 10,25 timar innafor tidsrommet 06:45 -17:00.

Vi har fleksibel opningstid innafor dette tidsrommet, etter behovskartlegging om lag 15.august kvart år.

Heilårsopen

Barnehage er heilårsopen. Ved behov,  samkøyrer og samarbeider vi med Sunde barnehage for enkeltdagar eller veker i romjul, påske og ferieavvikling om sommaren – gjeld dersom det er få barn som har meldt seg på hos oss.