Sula kommune

Informasjon om Koronaviruset

Få meir informasjon om koronaviruset  på nettsidene til Folkehelseinstituttet og Helsenorge, eller ring informasjonstelefon for publikum  815 55 015. Sjå også kommunal informasjonside for Sula. 
Information about corona in other languages.

Opningstider

Ordinær opningstid

07:00-16:30  

Dei som ikkje kan nytte dette tidspunktet må seie ifrå.

Maksimal tilrådd opphaldstid er 9 timar.

Fleksibel opningstid etter behov

Opningstida i barnehagen blir regulert frå barnehageår til barnehageår, alt etter brukarane sitt behov.

Opningstida er maks 10,25 timar innafor tidsrommet 06:45 -17:00.

Vi har fleksibel opningstid innafor dette tidsrommet, etter behovskartlegging om lag 15.august kvart år.

Heilårsopen

Barnehage er heilårsopen. Ved behov,  samkøyrer og samarbeider vi med Sunde barnehage for enkeltdagar eller veker i romjul, påske og ferieavvikling om sommaren – gjeld dersom det er få barn som har meldt seg på hos oss.