Sula kommune

Informasjon om Koronaviruset

Få meir informasjon om koronaviruset  på nettsidene til Folkehelseinstituttet og Helsenorge, eller ring informasjonstelefon for publikum  815 55 015. Sjå også kommunal informasjonside for Sula. 
Information about corona in other languages.

Teieplikt

Alt personell, medlemmar av samarbeidsutval og politiske utval har teieplikt.Gjeld også vaskehjelp, studentar og andre som er utplassert hos oss.