Teieplikt

Alt personell, medlemmar av samarbeidsutval og politiske utval har teieplikt.Gjeld også vaskehjelp, studentar og andre som er utplassert hos oss.