Sula kommune

Førskulegruppa

Å vere størst i Sunde barnehage er stas. Kvar tysdag er det førskuledag - det gledes!

Klikk for stort bileteFor å vere størst i barnehagen skal vere ei glede.  I Sunde barnehage vil vi ta dei beste prinsippa frå barnehagelivet med oss inn i skuleforbredinga. Barna får gjennom at vi bruker Skoggruppemodellen, læring gjennom meistring som ivaretek barna si totale utvikling. Vi skal gå mykje på tur i naturen, og barna skal få vere med å forberede turen og etterpå å arbeide med gjenkalling av det dei har opplevd og lært. I skogen og naturen vert det ikkje stilt prestasjonskrav, alle får oppleve meistring ut frå eigen ståstad, og dette bidreg til positiv sjøvoppfatning.

Vi vil i tillegg til dette gje barna ein forsmak på det meir strukturerte arbeidet som dei vil møte i skulen. Barna skal få arbeide i Trampolineboka, som tek føre seg tema som blant anna mønster, tal, rim, symbol og bokstavar. Barna får her øving i ulike fagområder, samstundes som dei øver opp konsentrasjon i oppgåver. Utover våren vil det verte meir fokus på bokstavar og tal.  Mot slutten av barnehagetida vil vi også ha friminutt – og det er stas!
 

 

Førskulegruppa er med på andre spanande ting også, blant andre:

  • Julevandring i kyrkja
  • Ulike skulebesøk og fadderaktivitetar
  • Påskevandring i kyrkja
  • Førskuletur til Atlanterhavsparken
  • Blir feira på familefesten i juni