Sula kommune

Foreldreråd og SU

Samarbeidsutvalet (SU) skal vere eit rådgivande, kontaktskapande og samordna organ. Utvalet skal særleg vere med å drøfte barnehagen sitt ideelle grunnlag, og samarbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet. Samarbeidsutvalet skal alltid godkjenne årsplanen for kvart år.

Foreldrerådet i barnehagen er alle føresette til barna i barnehagen. Foreldrerådet skal sikre samarbeid mellom barnehagen og heimen.

Samarbeidsutvalet i Sunde barnehage 2021-2022

Kristine Nyli Bergene (foreldrerepresentant)  tlf 47 342 757

Robert Gerard de Boer (foreldrerepresentant) tlf 92 292 319

Nils Erik Bjørkavåg (repr. Sula kommune)

Kristina Breivik (tilsettrepresentant)

Catrine Grimseid (tilsettrepresentant)

Kommunen sin representant sit i SU for 4 år i gongen, dei restrerande andre sit for 1 år i gongen. Styrar er alltid sekretær.