Foreldreråd og SU

Samarbeidsutvalet (SU) skal vere eit rådgivande, kontaktskapande og samordna organ. Utvalet skal særleg vere med å drøfte barnehagen sitt ideelle grunnlag, og samarbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet. Samarbeidsutvalet skal alltid godkjenne årsplanen for kvart år.

Foreldrerådet i barnehagen er alle føresette til barna i barnehagen. Foreldrerådet skal sikre samarbeid mellom barnehagen og heimen.

Samarbeidsutvalet i Sunde barnehage 2022-2023

Robert Einang (foreldrerepresentant)  tlf 

Jeanette Ellingsen (foreldrerepresentant) tlf 

Nils Erik Bjørkavåg (repr. Sula kommune)

Sissel Nyhaug (tilsettrepresentant)

Catrine Grimseid (tilsettrepresentant)

Kommunen sin representant sit i SU for 4 år i gongen, dei restrerande andre sit for 1 år i gongen. Styrar er alltid sekretær.