Sula kommune

Foreldreråd og SU

Samarbeidsutvalet (SU) skal vere eit rådgivande, kontaktskapande og samordna organ. Utvalet skal særleg vere med å drøfte barnehagen sitt ideelle grunnlag, og samarbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet. Samarbeidsutvalet skal alltid godkjenne årsplanen for kvart år.

Foreldrerådet i barnehagen er alle føresette til barna i barnehagen. Foreldrerådet skal sikre samarbeid mellom barnehagen og heimen.

Samarbeidsutvalet i Sunde barnehage 2019-2020

Maria Remøy-Sjåstad (foreldrerepresentant) tlf 99 73 69 77

Jeanette Ellingsen (foreldrerepresentant) tlf 41 64 16 11

Nils Erik Bjørkavåg (repr. Sula kommune)

Anita Beth Quon Eikrem (tilsettrepresentant)

Gjertrud Joan Dvergedal (tilsettrepresentant)

Kommunen sin representant sit i SU for 4 år i gongen, dei restrerande andre sit for 1 år i gongen. Styrar er alltid sekretær.