Sula kommune

Mat og måltid

Gode vaner med omsyn til kosthald og måltid blir skapt når barna er små. Mat og måltid er ein viktig del av barnehagekvardagen, og vi i Sunde barnehage legg vekt på at måltida skal vere trivelege, sunne og smaksrike. 

Det blir servert 3 måltid i barnehagen pr. dag.

  • Frukost fram til  8:30
  • Lunsj rundt 11:00-11:30 
  • Eit måltid som inkluderer frukt eller grønsaker rundt 14:00. 

Barnehagen kjøper inn matvarer, frukt, mjølk og yoghurt og alt anna som trengs til matlaging. Vi tek omsyn til eventuelle allergiar. Vi tilbyr barna sunne kvardagsmåltid. Vi har varmmat ca ein gong i veka.

NB! Koronatilpasning.

Barnehagen vert sett i ulike smittevernmodus alt etter spreing av viruset. Dette vert bestemt på sentralt eller lokalt nivå av kommuneoverlegen.

Grønt nivå: Vanleg matservering

Gult nivå: Ha med eigen matpakke til frukost, ikkje smøremåltid. Alt vert gitt porsjonsvis av personal. Fråtrekk 20 % foreldrebetaling.

Raudt nivå: Ha med matpakke til alle måltid. Melk får de i barnehagen. Fråtrekk 100%  foreldrebetaling

Pris

Kostpengar i barnehage
Foreldrebetaling for kost Pris
Heil plass 317,00
4 dagar 267,00
3 dagar 215,00