Sula kommune

Informasjon om Koronaviruset

Få meir informasjon om koronaviruset  på nettsidene til Folkehelseinstituttet og Helsenorge, eller ring informasjonstelefon for publikum  815 55 015. Sjå også kommunal informasjonside for Sula. 
Information about corona in other languages.

Mat og måltid

Gode vaner med omsyn til kosthald og måltid blir skapt når barna er små. Mat og måltid er ein viktig del av barnehagekvardagen, og vi i Sunde barnehage legg vekt på at måltida skal vere trivelege, sunne og smaksrike. 

Det blir servert 3 måltid i barnehagen pr. dag.

  • Frukost fram til  8:30
  • Lunsj rundt 11:00-11:30 
  • Eit måltid som inkluderer frukt eller grønsaker rundt 14:00. 

Barnehagen kjøper inn matvarer, frukt, mjølk og yoghurt og alt anna som trengs til matlaging. Vi tar omsyn til eventuelle allergiar. Vi tilbyr barna sunne kvardagsmåltid. Vi har varmmat ca ein gong i veka.

NB! Koronatilpasning.

Barnehagen vert sett i ulike smittevernmodus alt etter spriing av viruset. Dette vert bestemt på sentralt eller lokalt nivå av kommuneoverlegen.

Grønt nivå: Vanleg matservering

Gult nivå: Ha med eigen matpakke til frukost, ikkje smøremåltid. Alt vert gitt porsjonsvis av personal. Fråtrekk 20 % foreldrebetaling.

Raudt nivå: Ha med matpakke til alle måltid. Melk får dei i barnehagen. Fråtrekk 100%  foreldrebetaling

Pris

Kostpengar i barnehage
Foreldrebetaling for kost Pris
Heil plass 310,00
4 dagar 260,00
3 dagar 210,00
Kostpengar kjem i tillegg til gebyr for sjølve barnehageplassen og skal dekke utgiftene til maten barnet får i barnehagen. Kostpengane blir fakturert saman med gebyret for barnehageplassen kvar månad.