Sula kommune

Informasjon om Koronaviruset

Få meir informasjon om koronaviruset  på nettsidene til Folkehelseinstituttet og Helsenorge, eller ring informasjonstelefon for publikum  815 55 015. Sjå også kommunal informasjonside for Sula. 
Information about corona in other languages.

Opningstider

Opningstida i barnehagen blir regulert frå barnehageår til barnehageår, alt etter brukarane sitt behov innafor ei tidsramme på 10 timar og 15 minutt. Tilrådd maksimal opphaldstid for barn i barnehage er 9 timar. Det blir sendt ut ei kartlegging til alle føresette i starten av barnehageåret.

Opningstid for 2019-2020

kl. 06.45-16.30