Sula kommune

Opningstider

Opningstida i barnehagen blir regulert frå barnehageår til barnehageår, alt etter brukarane sitt behov innafor ei tidsramme på 10 timar og 15 minutt. Tilrådd maksimal opphaldstid for barn i barnehage er 9 timar. Det blir sendt ut ei kartlegging til alle føresette i starten av barnehageåret.

Opningstid for 2020-2021

kl. 07.00-16.30