Sula kommune

Informasjon om Koronaviruset

Få meir informasjon om koronaviruset  på nettsidene til Folkehelseinstituttet og Helsenorge, eller ring informasjonstelefon for publikum  815 55 015. Sjå også kommunal informasjonside for Sula. 
Information about corona in other languages.

For deg som er barn eller ungdom

Når ting blir vanskeleg kan det verke som om heile verda er i mot deg, og at du er den einaste som har det sånn. Det kan vere mange ting som er vanskelege å handtere aleine. I Sula kommune er mange vaksne som arbeider med barn og ungdom som du kan ta kontakt med om noko er vanskeleg.  
 

Kven du kan snakke med i Sula kommune?

  • Snakk med ein vaksenperson du stoler på. Det kan vere ein lærar eller andre vaksne ved skulen, trenaren i idrettslaget ditt, ein vaksen i korpset, eller foreldre til ein god venn.  
  • Skulehelsesøster har faste dagar ved skulen
  • Helsestasjon for ungdom (HFU) er open mandag i oddetalsveker mellom kl. 15.30 og 17.00 Du treng ikkje avtale for å møte opp.  
  • Barnevernet har vakttelefon 

Sjølv om den du snakkar med kanskje ikkje er den som kan hjelpe deg best, kan han/ho hjelpe deg til å kome i kontakt med rett person. Gå til den du synest er lettast å snakke med. 
 

Kven andre du kan snakke med?

  • Alarmtelefonen tlf. 116 111 Gratis nødtelefon for barn og vaksne
  • Mentalhelse.no tlf. 116 123 Telefon- og netteneste for alle som treng nokon å snakke eller skrive med.
  • Sidetmedord.no Døgnopen teneste 
  • Kors på halsen  På Kors på halsen kan du prate med, eller skrive til, vaksne som er frivillege i Røde Kors. Dei høyrer på det du har å sei og hjelper deg om du vil. Det er heilt anonymt og heilt gratis. Dei svarar på telefon, chat og e-post måndag til fredag mellom klokka 14:00 - 22:00.
  • Politiet på telefon 112

Informasjon om ulike tema 

Videoklipp

 

Kontakt

Barnevernet i Sula kommune
Mobil 993 69 278
Susanne Gresdal
Fagleiar, barnevern
E-post
Telefon 70 19 91 55
Mobil 959 67 666
Interkommunal barnevernvakt
Mobil 915 76 020


Bemanna heile døgnet.

Hovudoppgåva er å hjelpe barn og familiar i akutt krise. Barnevernvakta skal i hovudsak gi råd og rettleiing på telefon.  Ved akutt krise kan barnevernvakta vurdere å rykke ut for å bistå meir aktivt i situasjonar.

Adresse

Besøksadresse
Sloghaugvegen 13
6030 Langevåg

Postadresse:
Postboks 280
6039 Langevåg

Send sikker post (eDialog)

Opningstider

Måndag - fredag 08:00 - 15:30