Sula kommune

Om Skulefritidsordninga (SFO)

Skulefritidsordninga skal legge til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna.  Skulefritidsordninga skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemma barn skal ha gode utviklingsvilkår. Areal, både ute og inne, skal vere eigna for formålet.  

I vedtektene for SFO i Sula (PDF, 46 kB) heiter det at "SFO i Sula skal vere eit pedagogisk stimulerande omsorg- og fritidstilbod for barn på 1. – 4. årstrinn og for barn med særskilte behov på 1. til 7. årstrinn." 
 

 

Kontakt

Pål Sindre Digernes
Seniorrådgjevar skule
E-post
Telefon +47 95 71 22 59
Maren Kristoffersen
SFO-leiar
E-post
Telefon +47 93 84 68 00

Base 1 

(​​​​1. trinn)
Telefon: 99 10 47 33

Base 2

(2. 3. og 4. trinn)
Telefon: 41 40 72 83
 

Renate Myklebust
SFO-leiar Rørstadmarka skule
E-post
Telefon +47 95 71 02 02
Gunn Vedlog
Baseleiar SFO
E-post

Kart