Sula kommune

Om Skulefritidsordninga (SFO)

Skulefritidsordninga skal legge til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna.  Skulefritidsordninga skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemma barn skal ha gode utviklingsvilkår. Areal, både ute og inne, skal vere eigna for formålet.  

I vedtektene for SFO i Sula (PDF, 46 kB) heiter det at "SFO i Sula skal vere eit pedagogisk stimulerande omsorg- og fritidstilbod for barn på 1. – 4. årstrinn og for barn med særskilte behov på 1. til 7. årstrinn." 
 
Søke om plass

SFO opnar 1.august. Om du ønsker plass i SFO frå august må du søke i peroden 1. -  15. juni.

Søknadsskjema for SFO 

Du treng ikkje logge inn før du søker plass, men du må ha e-post, mobilnummer og fødselsnummer.

For å svare på tilbod om plass eller bytte plass må du logge inn.

Opningstid og type plassar

Opningstid

SFO i Sula opnar kl. 07:15 og har ope til skulen startar 08:15. Etter skuleslutt opnar SFO og held ope til 16:15. Fordi trinna har ulikt antal skuletimar, vil tidspunkt for skuleslutt også variere frå trinn til trinn.

Type plassar

SFO har tre ulike plasstypar, full plass, 15 timar i veka og 10 timar i veka. Kva type plass barnet ditt treng er mellom anna avhengig av kva klassetrinn det går på. 

Timeantal SFO 1. - 4. klasse

Timeantal SFO 1. - 4. klasse
Trinn Full plass 15 timar i veka 10 timar i veka
1. 23,5 timar 15 timar 10 timar
2. 22,5 timar 15 timar 10 timar
3. 22,5 timar 15 timar 10 timar
4. 21,5 timar 15 timar 10 timar
Eksempel: elev i 1. klasse med full plass. Ytre opningstid SFO er på 47,5 timar - 24 skuletimar i veka = Maksimalt opphald i SFO per veke er 23,5 timar.

 

Når får du svar på søknaden?

Om du søker plass i SFO innan søknadsfristen, som er 15. april, vil du få svar i slutten av april eller starten av mai.

Slik svarar du på tilbodet

Du takker ja til tilbod om plass i SFO på same stad som du søkte om plass.

Lenke til å svare finn du på framsida når du har logga deg inn.

Du må logge deg inn via ID-porten. Hjelp til å logge på.

Korleis sei opp/endre plass

Ønsker du å sei opp eller endre plassen i SFO gjer du det på same staden som du søkte om plass. Logg deg inn og gå til fana "Min side" og "Mine plasseringar"

   

 

 

 

Det er kun den føresette som er registrert som føresett nummer 1 som kan sei opp plassen. 

Du må logge deg inn via ID-porten. Hjelp til å logge på.

 

Kontakt

Pål Sindre Digernes
Seniorrådgjevar skule
E-post
Telefon 70 19 95 86
Maren Kristoffersen
SFO-leiar
E-post
Telefon 70 19 79 04
Mobil 938 46 800

Base 1 

(​​​​1. trinn)
Telefon: 99 10 47 33

Base 2

(2. 3. og 4. trinn)
Telefon: 41 40 72 83
 

Renate Myklebust
SFO-leiar Rørstadmarka skule
E-post
Mobil 957 10 202
Gunn Vedlog
Baseleiar SFO
E-post

Kart