Om Skulefritidsordninga (SFO)

Skulefritidsordninga skal legge til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna.  Skulefritidsordninga skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemma barn skal ha gode utviklingsvilkår. Areal, både ute og inne, skal vere eigna for formålet.  

I vedtektene for SFO i Sula (PDF, 46 kB) heiter det at "SFO i Sula skal vere eit pedagogisk stimulerande omsorg- og fritidstilbod for barn på 1. – 4. årstrinn og for barn med særskilte behov på 1. til 7. årstrinn." 

Stortinget har bestemt at ordninga med gratis SFO 12 timer pr veke, skal gjelde for både 1.  og 2. trinn skuleåret 2023/2024. Nye nasjonale retningslinjer for gratistilbodet skal vere klare forsommaren 2023.

 

Kontakt

Pål Sindre Digernes
Seniorrådgjevar skule
E-post
Telefon 95 71 22 59
Maren Kristoffersen
SFO-leiar
E-post
Telefon 93 84 68 00

Base 1 

(​​​​1. trinn)
Telefon: 99 10 47 33

Base 2

(2. 3. og 4. trinn)
Telefon: 41 40 72 83
 

Renate Myklebust
SFO-leiar Rørstadmarka skule
E-post
Telefon 95 71 02 02
Gunn Vedlog
Baseleiar SFO
E-post

Kart