Om Skulefritidsordninga (SFO)

Skulefritidsordninga skal legge til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna.  Skulefritidsordninga skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemma barn skal ha gode utviklingsvilkår. Areal, både ute og inne, skal vere eigna for formålet.  

I vedtektene for SFO i Sula (PDF, 229 kB) heiter det at "SFO i Sula skal vere eit pedagogisk stimulerande omsorg- og fritidstilbod for barn på 1. – 4. årstrinn og for barn med særskilte behov på 1. til 7. årstrinn." 

Stortinget har bestemt at ordninga med gratis SFO 12 timer pr veke, skal gjelde for både 1.  og 2. trinn skuleåret 2023/2024. Nye nasjonale retningslinjer for gratistilbodet skal vere klare forsommaren 2023.

 

Kontakt

Gunn Vedlog
Fagarbeidar
E-post

Kart