Om Skulefritidsordninga (SFO)

Skulefritidsordninga skal legge til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna.  Skulefritidsordninga skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemma barn skal ha gode utviklingsvilkår. Areal, både ute og inne, skal vere eigna for formålet.  

I vedtektene for SFO i Sula  (PDF, 229 kB) heiter det at "SFO i Sula skal vere eit pedagogisk stimulerande omsorg- og fritidstilbod for barn på 1. – 4. årstrinn og for barn med særskilte behov på 1. til 7. årstrinn." 

Kontakt

Sandra Vasset Hansen
Fagarbeider
E-post
Telefon 95 71 02 30
Renate Myklebust
Barnevernpedagog
E-post
Telefon 95 71 02 02
Mobil 95 71 02 02
Maren Kristoffersen
Fagarbeider
E-post
Telefon 93 84 68 00
Mobil 93 84 68 00

Kart