Innskriving

Innskriving av elevar til første klasse skjer i november året før dei skal begynne på skulen. Dette skjer elektronisk på bakgrunn av folkeregistrert adresse. 

Nye elevar får brev frå  nærskulen sin med informasjon om

  • skulen
  • om når barnet skal få besøke skulen saman med si førskulegruppe
  • når barnet og føresette skal komme til skulen for bli-kjent-dag.

Om du på ønsker å vite kva for ein skule barnet ditt skal skrivast inn ved, ta kontakt med rektor ved ein av skulane for å få vite kva for skule  som er dykkar nærskule.

Her har vi samla informasjon som kan vere nyttig for nye elevar i Sulaskulen

Kontakt

Servicetorget på rådhuset
Sula kommune
E-post
Telefon 70 19 91 00

Sikker post til kommunen (eDialog)

Opningstider: Måndag - fredag: 08:00-15:30

Adresse: Sloghaugvegen 13, 6030 Langevåg

Her finn du oss