Tilsette ved Langevåg skule

På grunn av omlegging på heimesida er kontaktinformasjonen for skulen for tida mangelfull, noko vi beklagar. Vi håper ny oversikt er på plass innan kort tid.

Kontakt

Langevåg skule
Ekspedisjon
E-post
Telefon 70 19 79 05
Ole Martin Tonheim
rektor
E-post
Telefon 40 00 83 52
Maren Kristorffersen
Leiar Langevåg SFO
E-post
Telefon 93 84 68 00